Logo Erfgooiers

Wil je uitgedaagd worden? Wat heb je extra nodig?

Het Erfgooiers werkt met kern- en keuzeprogramma’s. Je basis is mavo, havo, vwo, vwo+ of gymnasium met een compact kernprogramma. Binnen het kernprogramma is het best mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau te doen. Of om meer tijd aan bijvoorbeeld Engels en Nederlands te besteden en wat minder uren aan wiskunde (of andersom). Als dat beter is voor jou. Rondom je kernprogramma stel je, samen met je coach en je ouders, je persoonlijke keuzeprogramma samen. Je kiest voor WWW- en Creatieve Modules, projecten en extra’s die jou interesseren.

Nu, tijdens je schooltijd, maar ook straks in je verdere leven, heb je allerlei vaardigheden nodig. Tijdens de lessen, de WWW- en Creatieve Modules, projecten en alle andere activiteiten leer je plannen en presenteren, creatief en analytisch denken, ga je op onderzoek uit en leer je gaandeweg om steeds zelfstandiger te werken.

De school is opgedeeld in een drietal sectoren: mavo, havo en vwo. Sectoren bestaan uit een groep docenten met een sectorleider, die samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs aan de leerlingen in de eigen afdeling. Dit leidt tot de volgende indeling:

Sectorleider mavo: mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo: mevrouw C.A. Stam MEL;

Sectorleider vwo: drs. J. Slotboom

Binnen het Erfgooiers College bevindt zich een behoorlijk aantal jonge en talentvolle sporters. Onderwijs en sport op het hoogste niveau gaan echter vaak niet samen of is lastig vol te houden. Het Erfgooiers College wil echter juist ruimte maken voor het ondersteunen van jonge talentvolle sporters, zodat deze leerlingen naast het ontwikkelen van hun sportcarrière ook het diploma kunnen halen op het voor hun hoogst haalbare niveau.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten die zijn vastgelegd in het Topsportvriendelijke beleid, moet de leerling een Talentstatus bezitten van NOC*NSF.

Talentstatussen
NOC*NSF kent drie soorten Talentstatussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende Talentstatussen zijn:
– Internationaal Talent (IT)
– Nationaal Talent (NT)
– Belofte (B).

Sportservice Noord-Holland
Het Erfgooiers College werkt nauw samenwerken met Sportservice Noord- Holland. Zij kunnen ook faciliteiten verlenen aan de topsporters. De school zal met de leerling en ouders een oriënterend gesprek aangaan en de faciliteiten samen bespreken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt zodat Topsport en school goed samen kunnen gaan.

Indien een leerling niet in het bezit is van een NOC*NSF status, maar wel traint op het hoogste landelijke niveau, dan kunnen ouders alsnog een oriënterend gesprek aanvragen om te kijken wat er mogelijk is binnen onze school en de regels van de leerplichtwet.

Wat de LOOT-scholen en de Topsport Vriendelijke Scholen allebei bieden:
• Een topsportcoördinator als aanspreekpunt voor alle vragen over de combinatie school en sport;
• Extra begeleiding bij de studie;
• Het aanpassen van roosters indien mogelijk;
• Hulp bij het maken van planningen;
• Het verplaatsen of aanpassen van proefwerken;
• Eventueel uitstel van huiswerk.

Het verschil tussen beide is dat een LOOT-school vrijstelling mag geven voor vakken/onderwijstijd en een gespreid examen over twee jaar mag aanbieden.

Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw Ruis-Alberts.

Het Erfgooiers College mag zich een officiële U-talentschool noemen. Dit betekent dat je diverse masterclasses kan volgen op de universiteit van Utrecht, gericht op het bèta-onderwijs.

Zowel in de onder- als bovenbouw kan je onder meer masterclasses volgen over spijsvertering, biologie, 3d-printing en griepvirus (lees de verslagen).

Bekijk de website voor meer informatie over U-talent.

In het voorexamenjaar moeten leerlingen hun maatschappelijke stage afronden. Een maatschappelijke stage is vrijwillige inzet van de leerling voor een non-profit organisatie. De school is in 2005 -toen het nog geen wettelijke verplichting was- met de MAST begonnen. De school zal ook doorgaan met de MAST als de wettelijke verplichting vervalt. De MAST past bij het Erfgooiers College. De MAST is een buitengewoon krachtige en indringende manier van leren voor leerlingen. Op grond van jarenlange ervaring zien wij dat de stage soms een belangrijk element in de persoonlijke ontwikkeling is.

De omvang van de stage is:

  • voor vwo: 40 uur
  • voor havo: 30 uur (+ actiedag Cross your Borders)
  • voor mavo: 14 uur (+ actiedag Globaland)

Al vanaf de brugklas kan een leerling uren schrijven voor de MAST. Dankzij het digitale ondersteuningssysteem Wism@s volgen de uren de leerlingen vanzelf. In het voor-examenjaar worden leerlingen die zelf nog geen stage hebben gevonden in de gelegenheid gesteld om op een vacaturemarkt een afspraak te maken met één van de tientallen maatschappelijke organisaties die daar aanwezig zijn. Dit royale aanbod wordt mogelijk gemaakt door de Vrijwilligerscentrale die voor de MAST een partner is van de scholen in Huizen.

Ook binnen (of via) de school kan de MAST gerealiseerd worden. Bij verschillende vakken kunnen leerlingen als assistent meedraaien. Ook hulp-mentor en assistentie rond de open dag zijn mogelijkheden. De school regelt op verzoek de mogelijkheid van een stage bij een gemeenteraadslid.

Log hier in.