Logo Erfgooiers

Onze school is er voor jullie. De school is een omgeving die jullie helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school.

Om die reden zijn we gestart met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of gastvrouw van de school.

De organisatie Op Ijgen Weize verzorgt de informatie en trainingen voor de leerlingen.

Vragen die in deze training aan bod komen:

  • Hoe gedragen we ons tegenover elkaar?
  • Hoe spreken we elkaar aan?
  • Hoe zorgen we met elkaar dat de school en de schoolomgeving opgeruimd blijven?
  • Hoe stellen we ons op tegenover gasten en bezoekers?
  • Hoe accepteren en respecteren we elkaar?
  • Hoe tonen we respect voor de spullen van een ander?

Wie worden Steward?
Leerlingen die in het 3e leerjaar zitten worden Steward. Zij zijn daar middels een extra training op voorbereid. Het is de bedoeling dat iedereen ten minste één keer per schooljaar Steward is. In de praktijk worden zij ondersteund door de conciërges en het docententeam.

Certificaat
Bovendien krijgen de leerlingen die de taak Steward met goed gevolg hebben doorlopen en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, tijdens de diploma-uitreiking een ‘schoolstewardcertificaat’. Daarmee kunnen ze bij toekomstige werkgevers laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn.

 

Schoolsteward is een programma van 0p ijgen weize bv